• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nowe wyzwania dyplomatyczne
Dzisiejsze środki masowego przekazu z pełną swoją bojowością i coraz to mniejszym przywiązaniem do pełnionej misji starają się przede wszystkim sfinalizować profesjonalne domysły pieniężne na nadciągający rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak zestawianie tematyki do czasopism opiera się w głównej mierze na bazie analizy tego, co cieszy się całkiem największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do właściwego poziomu zawiadamiania opinii publicznej, a ta w wielu przypadkach bierze własną wiedzę o realności wyłącznie z tego, co okazuje telewizja oraz pisze ogólnodostępna prasa. To smutne, widać to w wielu badaniach socjologicznych, jakie dowodzą, jak niewielka wspólnota w pełnej społeczności posiada realną wiedzę na temat przeróżnych szczegółów ustroju politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak ogólne, jak wolno by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To smutne, nie wszystkie społeczeństwa w takim samym szczeblu czują się zobligowane do asystowania w demokracji.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Categories: Blog

Comments are closed.